Electrical Designer, Istanbul

We are looking for a skilled Electrical Designer in our Ankara office.

QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree or vocational school graduate
 • Proficiency in the use of AutoCAD, Revit, Navisworks,
 • Proficiency in the use of Microsoft Office
 • Knowledge of electrical system design
 • Experience with multidisciplinary coordination
 • Able to adapt to new situations and people
 • Able to work independently and effectively under stressful conditions
 • English speaking and writing skills is an advantage
 • No military obligation for male candidates.

JOB DESCRIPTION

 • Creating 3D and 2D drawings for electrical systems using Revit and AutoCAD.
 • Coordinating MEP systems and other disciplines,
 • Identifying and communicating potential design problems to the rest of the team
 • Following specifications and calculations to create various technical drawings.
 • Coordinate directly with engineers and project managers to understand project requirements, verify design details and recommend modifications as needed,
 • Cooperating with the project teams
 • Following-up the technical developments and implementing the necessary changes
 • Performing specific calculations like cable tray sizing, voltage drop, lighting level
 • Drawing up the bill of quantities
 • Ensuring final designs are compliant with building regulations.

NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ankara ofisimizde görevlendirilmek üzere Elektrik Dizayn Teknik ressamı takım arkadaşı aramaktayız.

NİTELİKLER

 • Lisans veya meslek yüksekokulu mezunu
 • AutoCAD, Revit, Navisworks programlarının kullanımında yeterli bilgi sahibi
 • Microsoft Office kullanımında yeterli bilgi sahibi
 • Elektrik sistem tasarımı konusunda yeterli bilgi sahibi,
 • Disiplinler arası koordinasyon konusunda deneyimli,
 • Yeni durumlara ve insanlara uyum sağlayabilen,
 • Stresli koşullar altında bağımsız ve etkin bir şekilde çalışabilen,
 • İngilizce konuşma ve yazma becerisi avantajdır
 • Erkek adaylar için askerliğin tamamlanmış olması.

İŞ TANIMI

 • Revit ve AutoCAD kullanarak elektrik sistemleri için 3D ve 2D çizimlerin oluşturulması,
 • MEP sistemlerin ve diğer disiplinlerin koordine edilmesi,
 • potansiyel tasarım problemlerinin belirlenip ekibin geri kalanına iletilmesi,
 • Spesifikasyonları ve hesaplamaları takip ederek çeşitli teknik resimler oluşturulması,
 • Proje gereksinimlerini anlamak, tasarım ayrıntılarını doğrulamak ve gerektiğinde değişiklik önermek için doğrudan mühendisler ve proje yöneticileriyle koordinasyon sağlamak,
 • Proje ekipleri ile işbirliği yapmak,
 • Teknik gelişmeleri takip etmek ve gerekli değişiklikleri uygulamak,
 • Tava boyutu, gerilim düşümü, kablo seçimi, aydınlatma gibi hesaplamalar yapabiliyor olmak,
 • Metraj cetvelinin hazırlanması,
 • Nihai tasarımların yapı yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak.